Departman Medya

Kurumsal

Departman Medya Workshop

İletişim, halkla ilişkiler ya da sosyal bilimlerin herhangi bir alanında yüksek öğrenim görüyor ve gelecekte PR sektöründe kariyer mi hedefliyorsunuz? Departman Medya, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, PR sektörünün pratiği ile tanıştırıyor. Gerçek markalar üzerinde çalışma fırsatı sunuyor...

Departman Medya Proje Üretim Merkezi (PÜM)

Kurum, marka hedefiniz ya da hazırladığınız brief doğrultusunda, doğru ve etkin bir iletişim projesi geliştirmek istiyor ve profesyonel bir desteğe mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Halen Departman Medya müşterisi olmasalar da, KOBİ ölçeğindeki kuruluşları, proje önerilerimizle destekliyoruz. Çünkü, bizce fikirler paylaşarak tükenmiyor.

İnsan Kaynakları

Departman Medya, ülkemizde PR sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacının, yüksek öğrenim kurumları kanalıyla yeterince karşılanamaması nedeniyle, bu alanda şirket içi eğitimlerle öz kaynak sağlamaya öncülük ediyor. Bu yönüyle, PR sektöründe kariyer hedefleyenler için aynı zamanda bir ekol ve okul haline gelen Departman Medya, takım arkadaşlarının kişisel gelişimine katkı sağlıyor.