Departman Medya

İş Alanımız

Medya İletişimi

Medya ile iletişim, kurumsallaşma ve markalaşma açısından büyük önem taşıyor. PR çalışmaları, reklamda olduğu gibi bir medya satın alma faaliyeti içermediğinden, bu kapsamda medya ile yürütülecek iletişimin, doğru, sağlıklı, tutarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması, kurumsallaşma kültürü açısından şirkete önemli katkılar sağlar. Şirket sözcülerinin, medya karşısındaki şeffaf tutumları ve doğru davranışları, toplum karşısında kurum ve markaya, güven ve itibar kazandırır.

Pazarlama İletişimi

Güçlü fikirler ve doğru planlamalar ile gerçekleştirilen PR çalışmaları, kuruluş ve markaların pazar hedefleri açısından da son derece etkin ve başarılı sonuçlar ortaya çıkarır. Departman Medya, çalıştığı kuruluş ve markaların pazara sunduğu ürünler ve hizmetler ile ilgili, farkındalığın, beğeni ve talebin artırılması, sıcak satışın desteklenmesi ve bunun toplam satışlar üzerinde ölçülebilir gelişmeler sağlaması için, bir dizi pazarlama iletişimi etkinlik ve projeleri gerçekleştirir.

Kurumsal İletişim

Kurumsal itibar yönetimi, halkla ilişkilerin en temel görev alanlarından biri kabul edilir. Ancak, kurumsal itibar, kurumsallaşma düzeyi ile yakından ilgilidir. Kurumsallık, şirket kültürünü, vizyonunu, takım ruhunu, toplumsal sorumluluğu ve daha pek çok şeyi kapsan bir bütündür. Kurumsallaşma düzeyinin dışa vurumu ise, kurumsal iletişimdir. Kurumsal iletişimin, kurumsal itibarın gelişmesine hizmet etmesi, kuruluşun hem dışarıdaki, hem içerideki performansını yükseltir.

Sosyal Medya Yönetimi

Departman Medya, sosyal medya yönetimine, stratejik PR planlaması içinde çok önemli bir yer ayırıyor. Geleneksel medya ile sosyal medya arasında, iletişimin sinerji yaratacak bir bütünsellik içinde yönetilmesi gerektiğini savunan Departman Medya, sosyal medya ataklarının geleneksel medya iletişimi ile desteklenmesini sağlıyor. Geleneksel medya ile aktarılan mesajların da sosyal medyaya taşınması yolunda çalışmalar gerçekleştiriyor.

İş Geliştirme Danışmanlığı

Departman Medya, proje yönetimi kapsamında, birlikte çalıştığı kuruluş ve markaların, başka kuruluş ve markalarla, yeni kurumsal işbirlikleri, çapraz promosyon ve kampanyalar, farklı pazarlama ve satış kanalları geliştirmelerine katkı sağlar. Bu amaçla araştırmalar yapar, ön görüşmeler gerçekleştirir ve projeler tasarlar...