Departman Medya

departman medya;

departman medya;

PR sektöründe 20 yıla yaklaşan birikimi ve kurucu ortaklarca yönetilen butik ajans yapısıyla, müşterilerine bir departmanları kadar yakın olur ve odaklanır. Stratejik iletişim çözümleri ve danışmanlık desteği sunar...

farklıyız, çünkü;

farklıyız, çünkü;

dinleriz, anlarız, araştırırız, öğreniriz... Her kuruluş ve marka için, ona özel, beklentilerine uygun, klişeden uzak, ezbere olmayan, özgün iletişim yaklaşımları geliştiririz...

beklemeyiz; gecikmeyiz...

beklemeyiz; gecikmeyiz...

Markalarımız için, PR gündemini belirlemek, planlamak, proje fikirleri, içerik ve metinleri hazırlamak bizim işimiz... Bugünün işini yarına bırakmaz, harekete geçmek için, talep gelmesini beklemeyiz...

işimizi iyi bilir; doğru yaparız...

işimizi iyi bilir; doğru yaparız...

Boş vaadlerde bulunmaz, profesyonelce çalışırız. Medya iletişiminde ulusal ölçekli medyayı esas alır, etkinlik ve proje fikirlerinin gücünü bütçesinden değil, sosyal paydaşlar üzerindeki etkisinden aldığına inanırız.

Departman Medya Workshop

Departman Medya Workshop

İletişim, halkla ilişkiler ya da sosyal bilimlerin herhangi bir alanında yüksek öğrenim görüyor ve gelecekte PR sektöründe kariyer mi hedefliyorsunuz? Departman Medya, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, PR sektörünün pratiği ile tanıştırıyor. Gerçek markalar üzerinde çalışma fırsatı sunuyor...

Departman Medya Proje Üretim Merkezi (PÜM)

Departman Medya Proje Üretim Merkezi (PÜM)

Kurum, marka hedefiniz ya da hazırladığınız brief doğrultusunda, doğru ve etkin bir iletişim projesi geliştirmek istiyor ve profesyonel bir desteğe mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Halen Departman Medya müşterisi olmasalar da, KOBİ ölçeğindeki kuruluşları, proje önerilerimizle destekliyoruz. Çünkü, bizce fikirler paylaşarak tükenmiyor.

Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Departman Medya kurulduğu 1997 yılından bu yana, süresi geçmiş gazete ve dergilerini, geri dönüşüm için, Lokman Hekim Sağlık Vakfına bağışlıyor. Yaklaşık 18 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz tonlarca kağıt bağışıyla, sağlık alanında üretilen sosyal faydanın yanı sıra ülkemizde ormanların ve çevrenin korunmasına destek sağlıyoruz.

İş Geliştirme Danışmanlığı

İş Geliştirme Danışmanlığı

Departman Medya, proje yönetimi kapsamında, birlikte çalıştığı kuruluş ve markaların, başka kuruluş ve markalarla, yeni kurumsal işbirlikleri, çapraz promosyon ve kampanyalar, farklı pazarlama ve satış kanalları geliştirmelerine katkı sağlar. Bu amaçla araştırmalar yapar, ön görüşmeler gerçekleştirir ve projeler tasarlar...

Yukarı